Gạch xả dưới

Thông tin chi tiết

STT

Tên Hàng

Ký hiệu

Hàm lượng

1

Gạch xả dưới C40

M

(130x113x128 )mm , 3.2kg/viên Al2O3 = 65% , C ≥ 10%, nhiệt độ 17900C

2

Gạch xả dưới C10

M

(114x100x115 )mm Al2O3 = 65% , C ≥ 10%, nhiệt độ 17900C

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH