Ferro Mangan

Thông tin chi tiết

STT

Tên Hàng

Hàm lượng

Cỡ cục

1

Ferro Mangan 62%

Mn ≥ 62%  , C ≤  6 - 8%  , P ≤  0.35%  , S ≤  0.03%

10-50mm; 10-100mm;

50-100mm (90%min)

 

2

Ferro Mangan 65%

Mn ≥ 65% ,  C ≤  6 - 8%  , P ≤  0.35%  , S ≤  0.03%

10-50mm; 10-100mm;

50-100mm (90%min)

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH