Ferro Silic

Thông tin chi tiết

STT

Tên Hàng

Hàm lượng

Cỡ cục

1

Ferro silic 72%

Si72%  , P  0.05% , S ≤  0.02%, Al ≤ 1,5%, C≤0,2%

3-10mm; 10-50mm;

10-100mm; 50-100mm (90%min)

2

Ferro silic 75%

Si ≥ 75%  , P ≤  0.05% , S ≤  0.02%, Al ≤ 1,5%, C≤0,2%

3-10mm; 10-50mm;

10-100mm; 50-100mm (90%min)

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH