Ferro Silicon Mangan

Thông tin chi tiết

Ferro Silicon mangan

Ferro Silicon Mangan là hợp chất phụ gia có tính Đi-ô-xít hóa, bổ sung Mangan trong quá trình luyện thép.

STT

Tên Hàng

Hàm lượng

Cỡ cục

1

Ferro Silicon Mangan 60/14

  Mn ≥ 60% , Si ≥14% , C ≤ 2.5% , P ≤ 0.3% .

10-50mm; 10-100mm;

50-100mm (90%min)

2

Ferro Silicon Mangan 65/17

  Mn ≥ 65% , Si ≥17% , C ≤ 2,5%  , P ≤0.3% .

10-50mm; 10-100mm;

50-100mm (90%min)

Ferro Silicon Mangan trong luyện thép:

- Tính Đi-ô-xít hóa của silicon nhằm hạn chế thoát carbon trong quá trình luyện thép.

- Ferro Silicon, Ferro Manganese, Spiegeleisen, Silicides Calcium và nhiều hợp chất khác cũng có tính chất tương tự và được sử dụng thay thế, bổ sung nhau.

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH