Tin tức

Ngành máy móc công trình Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trở lại

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay ngành máy móc công trình của Trung Quốc ở trong tình trạng ảm đạm, giá trị sản lượng công nghiệp và doanh số bán hàng có sự suy giảm đáng kể; các sản phẩm chính ngoài việc được hưởng lợi từ sự phát triển của ngành công nghiệp vận chuyển, xe nâng hạ thay thế sức lao động, nâng cao hiệu suất hỗn hợp và nhu cầu máy móc sản xuất bê tông ngầm, thì lượng hàng bán ra đều giảm. Ngoài ra theo điều tra của VCCN, doanh số bán hàng máy móc xây dựng trong tháng 5 chưa chắc đã có chuyển biến tốt hơn, giảm so với cùng kỳ.
Sự cạnh tranh giữa các công ty ngày càng quyết liệt. Tăng trưởng doanh thu của 8 doanh nghiệp hàng đầu về máy móc công trình đã bị giảm trên bảng niêm yết, khả năng có lãi đều giảm, trong quý 1 ngoài Zoomlion và Sany là vẫn giữ được mức thu nhập tăng trưởng dương và lợi nhuận thuần bán hàng tăng nhẹ thì các công ty khác đều có mức tăng trưởng âm, lợi nhuận thuần và lãi ròng giảm đáng kể. Đối mặt với sự suy thoái của thị trường các nhà sản xuất đã tăng cường thúc đẩy doanh số, tỷ lệ doanh thu trả chậm không ngừng tăng, thậm chí còn xuất hiện tình trạng không thanh toán trước. Các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp cũng tăng nhanh. Dòng tiền mặt cũng không khả quan; kẻ mạnh thì càng mạnh hơn, Sany, Zoomlion là hai công ty có mức thu nhập và lợi nhuận không ngừng tăng.

Tốc độ tăng trưởng đầu tư tài sản cố định bị chậm lại. Ngành công nghiệp máy móc xây dựng là có liên quan mật thiết đến việc đầu tư tài sản cố định. Trong năm nay, ngoài việc đầu tư vào thủy lợi và ngành khai khoáng, thì tốc độ đầu tư tài sản cố định vào các ngành khác đều giảm. Sự suy giảm trong đầu tư tài sản cố định, dẫn đến giảm nhu cầu đối với máy móc xây dựng thấp. Mô hình của Trung Quốc đã cho những nghiệm chứng rất tốt, đồng thời thông qua phân tích mô hình này, chúng tôi phát hiện ra rằng, tác động của ngành máy móc công trình tới các ngành theo thứ tự từ lớn đến yếu là: đầu tư vào thị trường bất động sản, đầu tư vào ngành khai khoáng, đầu tư vào ngành đường sắt, đường bộ và thủy lợi.
Chính phủ Trung Quốc luôn nhấn mạnh tăng trưởng phải ổn định, ngành công nghiệp máy móc xây dựng dự kiến sẽ hồi phục. Cùng với áp lực của suy thoái kinh tế, chính phủ sẽ coi việc phát triển ổn định là công việc hàng đầu, đề xuất những thay đổi dựa vào tình hình. Đẩy mạnh thực hiện đúng thời hạn những dự án quan trọng trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12, định hướng các dự án lớn mạnh để bảo đảm việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án xây dựng tiếp tục được tiến hành, thúc đẩy ngành máy móc công nghiệp nhanh chóng phục hồi. Đồng thời cũng nhận định rằng, phát triển đầu tư bất động sản cũng là yếu tố đầu tiên thúc đẩy sự phát triển của máy móc công trình, nếu như đầu tư bất động sản không nhận được sự thúc đẩy lớn thì sự phục hồi của ngành công nghiệp máy móc công trình cũng không có nhiều kỳ vọng.
Chính sách có thể được coi là mối quan tâm hàng đầu. PE (TMT, phương pháp tổng thể) của ngành máy móc công trình là 11.75 lần, thấp hơn nhiều so với năm 2008. Chúng tôi tin rằng để duy trì chính sách tăng trưởng, tăng trưởng đầu tư tài sản cố định sẽ dần dần tăng lên, ngành công nghiệp máy móc công trình từ quý 3 sẽ bắt đầu tăng dần trở lại, định giá ngành công nghiệp sẽ được khôi phục.